مناهج

نظرسنجی سنن حوزوی

مناهج
نگرش ها و دغدغه های حوزه و روحانیت

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در آبان ۱۴۰۰ ثبت شده است

چهارمین انتخابات هیئت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سالن همایش های مدرسه عالی دارالشفاء برگزار شد و اعضای هیئت رئیسه این مجمع مشخص شدند.

آرم مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری‌حوزه، چهارمین انتخابات هیئت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم امشب در سالن همایش های مدرسه عالی دارالشفاء برگزار شد.

در این جلسه آیت الله حسینی بوشهری رئیس شورای عالی جامعه مدرسین و اعضای مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام والمسلمین فرخ فال به بیان سخنانی پرداخته و مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را مولود امر مقام معظم رهبری در سال ۸۹برشمرد و بیان داشت: رهبر معظم انقلاب، تشکیل مجمع عمومی را مطالبه کردند و جامعه مدرسین هم برای اینکه برای خود بازوی قوی ایجاد شود، این مجمع را به تبعیت ازفرمایشات ایشان تشکیل داد.

سپس کاندیداهای ریاست مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه به بیان سخنانی پرداختند.

حجت الاسلام والمسلمین فرخ فال نخستین کاندیدا بود که به بیان برنامه ها پرداخت.

حجت الاسلام والسلمین لونی دیگر کاندیدای ریاست مجمع عمومی جامعه مدرسین بود و در فرصتی که داشت بیان کرد: من حداکثر دو سال در این عرصه شرکت خواهم کرد و سپس فضا را به جوانان خواهم سپرد.

وی ادامه داد: جامعه مدرسین در سمت های مختلف کشور و درون حوزه علمیه نفوذ قابل توجهی دارد و دیدگاه های مختلف این نهاد بررسی می شود و بعد یک نظر کامل و همه جانبه ارائه می شود.

عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  اضافه کرد: رهبر انقلاب در توصیه خود بیان کردند، مجمع عمومی جامعه مدرسین رودی است که به دریاچه جامعه مدرسین ریخته و آن را طراوت می دهد.

حجت الاسلام والمسلمین لونی، ادامه داد: عده ای بیان می کنند که مجمع عمومی جامعه مدرسین در شکل و صورت وضع مطلوبی پیدا کرد، اما در محتوا و از درون هنوز اتفاق مطلوب نیفتاده و ما باید اجازه دهیم تازه نفس ها وارد میدان شوند و همانگونه که در دولت و قوه قضائیه امید ایجاد شده، باید در تمامی بخش های مدیریتی این اتفاق رخ دهد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین سید صادق محمدی، دیگر کاندیدای ریاست مجمع عمومی در سخنانی بیان کرد: مجمع عمومی جامعه مدرسین متشکل از اساتید فرهیخته و منتخب حوزه علمیه قم است.

وی ادامه داد: مجمع عمومی جامعه مدرسین باید در جهت نقش آفرینی استاد باشد و بالاترین مقام حوزوی، یعنی مرجعیت از این طبقه بوده و مقام نخست کشور یعنی رهبر معظم انقلاب برخاسته از جامعه مدرسین است.

عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه، گفت: اگر ما به دنبال فقه پویا و جامعه دینی هستیم و اگر حوزه انقلابی تضمین کننده نظام است، راهی به جز اینکه ما جایگاه استاد را ارتقا دهیم وجود ندارد و اینجانب در صورت انتخاب شدن، در جهت ارتقای جایگاه علمی و مادی اساتید و ارتباط آن ها با مجامع دانشگاهی و حتی بین المللی تلاش خواهم کرد.

در ادامه داوطلبین نائب رئیسی مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بیان برنامه های خود پرداختند.

در پی شمارش آرای اعضای مجمع عمومی جامعه مدرسین، حجت الاسلام والمسلمین ولی الله لونی با کسب ۸۵ رأی رئیس مجمع عمومی شد.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین مهدی سلیمانی تبار اردهالی با کسب ۸۲ رأی به عنوان نایب رئیس اول و حجت الاسلام والمسلمین عبدالمجید مقامی با کسب ۶۹ رای به عنوان نایب رئیس دوم منصوب شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمداسماعیل مشفقی پور با کسب ۷۷ رأی به عنوان امین مالی مجمع عمومی انتخاب شد.

حجج اسلام والمسلمین سید جلال رضوی مهر با کسب ۱۰۲ رای و محمدمحسن حاجی حیدری با کسب ۷۱ رای به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند.

همچنین حجج اسلام والمسلمین علی رحمانی سبزواری فرد با کسب ۷۹ رأی، سید محمدرضا علم الهدی با کسب ۶۷ رأی و علی محبی اشنی با کسب ۵۹ رأی نفر سوم اعضای عادی مجمع عمومی شدند.

گفتنی است: اعضای منتخب هیئت رئیسه مجمع عمومی جامعه مدرسین به مدت دو سال به فعالیت خواهند پرداخت.

  • علی مهدوی