مناهج

مناهج
نگرش ها و دغدغه های حوزه و روحانیت

۱ مطلب با موضوع «شعار سال» ثبت شده است
👤 آیت‌الله شب زنده دار


✅ پشتیبانی در باب حوزه‌ها این است که...
همین تجدید نظر در کتب دراسی حوزوی از اصحابی که صلاحیت این کار را داشته باشند حقیتاً می‌تواند پشتیبانی کند، راه را هموار‌تر کند.


  • صادقی